Craniosacrale deelbehandeling
Mobilisatie van de kaak bij kind

Osteopathie bij kinderen

Een kind is continu in ontwikkeling en zal (soms sneller dan u wilt) groeistappen maken op mentaal en fysiek vlak. Deze stappen in de groei hebben vrijheid van alle weefsels in het lichaam nodig zodat uw kind volledig kan ontwikkelen tot een gezond volwassen persoon. Tijdens het leven van uw kind kunnen er disbalansen ontstaan door o.a. ziektes, fysieke klachten, klachten in het bewegingsapparaat en de mentale ontwikkeling. Een osteopaat zal er alles aan doen om de verstoorde balansen te corrigeren waardoor uw kind zo gezond mogelijk kan ontwikkelen.

Tijdens een osteopathische behandeling bij een kind is het wenselijk dat minimaal één ouder aanwezig is om het ontwikkelingsproces te bespreken in combinatie met eventuele tips en adviezen omtrent de gezondheid en de herstelprocessen.

Reviews